Maksas par braukšanu elektroniskās iekasēšanas sistēma Baltkrievijas Republikā

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Lai lietotu maksas autoceļu tīklu, kas ir iekļauti BelToll sistēmā, transportlīdzeklis ir jāaprīko ar nelielu transportlīdzeklī uzstādāmo ierīci. To izmantojot, nav nepieciešams izvēlēties konkrētu kustības joslu, samazināt ātrumu vai apstāties ceļu nodevu apmaksas iekasēšanas stacijās.

Nodevu apmaksas iekasēšanas stacijas ir uzstādītas virs braucamās daļas un aprīkotas ar īpašiem raidītājiem. Transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce ļauj sistēmai identificēt transportlīdzekli, uz kuru attiecas maksas saistības par maksas autoceļa lietošanu, saglabāt un apstrādāt par transportlīdzekli iegūto informāciju.

Transportlīdzekļiem, kuriem ir uzstādīta šī ierīce, braucot cauri ceļu nodevu apmaksas stacijai, transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce veic datu apmaiņu ar stacijas raidītājiem. Ja no konta tiek norakstīti līdzekļi, tad tas tiek pavadīts ar skaņas signālu. Lietotāja instrukcijās ir aprakstīti dažādi skaņas signālu varianti un to nozīme.

Transportlīdzeklī uzstādāmo ierīci var saņemt pēc transportlīdzekļa reģistrācijas BelToll sistēmā, kā arī iemaksājot nepieciešamo ķīlas cenu:

  • 20 eiro – transportlīdzekļiem, kuru tehniski pieļaujamā kopīgā masa nepārsniedz 3,5 tonnas;
  • 50 eiro – transportlīdzekļiem, kuru tehniski pieļaujamā kopīgā masa pārsniedz 3,5 tonnas.

Ķīlas cena jāiemaksā Baltkrievijas rubļos atbilstoši Baltkrievijas Republikas Nacionālās bankas kursam apmaksas dienā.

Transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce ir viegli piestiprināma transportlīdzekļa priekšējā stikla priekšpusei. Detalizētas uzstādīšanas instrukcijas Jūs atradīsiet lietotāja instrukcijās, kas iekļautas transportlīdzeklī uzstādāmās ierīces piegādes komplektā. Ja transportlīdzekļiem ir metalizēts priekšējais stikls, tad ir jāuzstāda transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce, kam ir paredzēta ārējā antena.

Pirms izbraukšanas uz autoceļa maksas posmu autovadītājam ir jāpārliecinās par transportlīdzeklī uzstādāmās apmaksas ierīces darbderīgumu, pārbaudot to saskaņā ar tehnoloģiskās ekspluatācijas kārtību, kā arī jāseko ierīces signāliem, šķērsojot ceļu zem maksas iekasēšanas stacijām.

Transportlīdzeklī uzstādāmās ierīces tiek barotas no iebūvētas baterijas, un tās nav nepieciešams pieslēgt barošanas avotam automašīnā.

Katra transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce tiek piešķirta konkrētam transportlīdzeklim, un to nevar izmantot citā transportlīdzeklī. Lai izvairītos no pārpratumiem, transportlīdzeklī uzstādāmās ierīces, kas paredzētas ekspluatācijai BelToll sistēmā, tiek marķētas ar zīmi BY.