Saskaņā ar  Baltkrievijas Republikas Prezidenta 2020. gada 24. marta dekrētu Nr. 108 “Par Baltkrievijas Republikas Prezidenta dekrēta grozījumu” no 2020. gada 1. maija Baltkrievijas maksas autoceļu lietotājiem būs pieejamas jaunas funkcijas, kas ļaus saņemt paziņojumus par pārkāpumiem un divu stundu laikā samaksāt par tiem, piemērojot vienreizēju tarifu, līdz ar to izslēdzot paaugstināta apmēra maksas iekasēšanu.

Sīkāk par jaunām funkcionālajām iespējām var uzzināt, pārejot attiecīgajā jūs interesējošā sadaļā.

 Beltoll new'qualities i'banner sms RU  Beltoll new'qualities i'banner tarif RU