Zgodnie z  Dekretem Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 24 marca 2020 roku nr 108 „O zmianie Dekretu Prezydenta Republiki Białoruś” od dnia 1 maja 2020 roku użytkownicy dróg płatnych na Białorusi będą mieli dostęp do nowych funkcji, które pozwalają otrzymywać powiadomienia o naruszeniach i w ciągu dwóch godzin uiszczać za nie opłatę jednorazową, unikając w ten sposób pobierania opłat zwiększonych.

Więcej informacji na temat nowej funkcjonalności można znaleźć, przechodząc do sekcji, która interesuje.

 Beltoll new'qualities i'banner sms RU  Beltoll new'qualities i'banner tarif RU