Jak przebiega rejestracja Konta Użytkownika?
Konto Użytkownika

Jak przebiega rejestracja Konta Użytkownika?

Na podany przez Ciebie w umowie korzystania z dróg płatnych adres e-mail została wysłana wiadomość e-mail zawierająca dane do dostępu do Konta Użytkownika (ID klienta i hasło).

Jeśli w umowie nie został podany adres e-mail albo został podany, ale chcesz korzystać z innego adresu, możesz samodzielnie założyć swoje Konto Użytkownika na stronie internetowej www.beltoll.by poprzez: Zaloguj się do Konta Użytkownika — Zarejestruj się teraz.

Po rejestracji Twojego adresu e-mail otrzymasz na ten adres list powiadamiający, zawierający dane służące do dostępu do Konta Użytkownika (ID klienta (login) i hasło). Aby zalogować się do Konta Użytkownika, należy wpisać otrzymany w wiadomości e-mail ID klienta (login) i hasło oraz kod weryfikacyjny zapewniający bezpieczeństwo (captcha).

Po pomyślnym zalogowaniu należy zmienić nazwę użytkownika (ID klienta/login), którą w przyszłości potrafisz stosować do dostępu do Konta Użytkownika. Na tym etapie nie trzeba zmieniać hasła.

Więcej informacji na temat korzystania z Konta Użytkownika możesz uzyskać w sekcji Pomoc

Przejść do Konta Użytkownika