Rejestracja wstępna
Konto Użytkownika

Rejestracja wstępna

Witamy na stronie rejestracji wstępnej

Rejestracja wstępna nie jest obowiązkowa. Służy jedynie do celów skrócenia czasu obsługi w punkcie BelToll przy zawieraniu umowy korzystania z płatnej drogi w trybie usług przedpłaconych (pre-paid).

Informacje podawane w trakcie rejestracji wstępnej nie będą przetwarzane, weryfikowane ani używane do celów identyfikacji. Zostaną dostępne do sprawdzenia i edycji jedynie przy rejestracji w punkcie obsługi.

Wstecz Dalej