Prace remontowe na odcinku drogi M-6
Konto Użytkownika

Prace remontowe na odcinku drogi M-6

Szanowni Użytkownicy!

Niniejszym uprzejmie informujemy Państwa, iż od godziny 12:25 w dniu 08.09.2022 zaplanowane jest zawieszenie ruchu na odcinku drogi M-6 „Mińsk-Grodno” od 221,0 km do 226,29 km w związku z pracami remontowymi.

Ruch będzie odbywać się w obie strony po jednym pasie.

Przypominamy o konieczności zapewnienia obecności urządzenia służącego do wnoszenia elektronicznie opłat drogowych w pojeździe, jego prawidłowej instalacji i wystarczającego salda środków pieniężnych na koncie urządzenia, a także o przestrzeganiu innych zasad korzystania z płatnych dróg na terytorium Republiki Białorusi.