Informacja o wycofanych urządzeniach pokładowych
Konto Użytkownika

Informacja o wycofanych urządzeniach pokładowych

Zgodnie z artykułem 37. Rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białorusi nr. 340 (ze zm.) z dnia 30.04.2013 w sprawie trybu poboru opłat elektronicznych za przejazd po płatnych drogach Białorusi, Operator ma prawo powiadomić o wycofaniu urządzenia pokładowego do automatycznego poboru opłat, poprzez umieszczenie stosownych informacji na oficjalnej stronie internetowej systemu.

Wycofane OBU należy zwrócić do Punktu Obsługi Klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych. Jeśli użytkownik nie zwróci OBU w określonym terminie, urządzenie pokładowe zostanie zablokowane.

Zgodnie z artykułem 37. Rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białorusi nr. 340 (ze zm.) z dnia 30.04.2013 w sprawie trybu poboru opłat elektronicznych za przejazd po płatnych drogach Białorusi, jeśli użytkownik nie zwróci zablokowanego OBU w określonym terminie, straci on prawo do odzyskania wcześniej uiszczonej kaucji oraz przedpłaconej sumy. Pojazd korzystający z zablokowanego urządzenia pokładowego podlega karze administracyjnej, a informacje o nim zostaną przekazane Inspekcji Transportu.

Lista wycofanych OBU